Γαριβάλδη 11, Λάρισα, Ελλάδα      2410 536774   |   anastasiou-1@hotmail.com

 Αντιολισθητική ταινία

Αντιολισθητική ταινία ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με άριστη ποιότητα και μοναδική εφαρμογή. Προφυλάσσουν από ατυχήματα σε ολισθηρές επικίνδυνες επιφάνειες και σημεία με απότομη κλίση.