Αντιολισθητική ταινία

Αντιολισθητική ταινία ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με άριστη ποιότητα και μοναδική εφαρμογή. Προφυλάσσουν από ατυχήματα σε ολισθηρές επικίνδυνες επιφάνειες και σημεία με απότομη κλίση. 

 

Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία
Αντιολισθητική ταινία